wergeland og stortinget - vignette

Om Utstillingen


Utstillingen er laget ved Stortingsarkivet
Tekst og redigering ved Tanja Wahl
Dokument- og bildebehandling ved Vidar M. Husby
Design og utforming ved Bison Design
Programmering ved Matt Bagguley

Kontakt Stortingsarkivet

Tlf: 23 31 36 70
E-post: arkivet@stortinget.no
www.stortinget.no/stortingsarkivetDokumenter og bilder er i hovedsak hentet fra Stortingets arkiver, med unntak av:

1828, 17. mai
Kongelig kunngjørelse med advarsel mot å høytideligholde 17. mai, privat eie

1829, udatert
”Torvslaget”, illustrasjon til Phantasmer av Henrik Wergeland, utgitt august 1829, Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen

1845, 15. februar
Henrik Wergelands anmodning til Stortinget om ettergivelse av saksomkostninger i Praëm-saken, Riksarkivet

1845, 2. mars
Henrik Wergelands brev til Stortingets budsjettkomité, Riksarkivet

En mer utfyllende presentasjon av Jødeparagrafens historie finnes på Stortingsarkivets nettside http://www.stortinget.no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Historisk-dokumentasjon/Jodeparagrafen


Kilder og litteratur

Amundsen, Leiv og Seip, Didrik Arup (red.) Henrik Wergelands skrifter. Folkeutgaven. Bind 2, J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1959

Den norske Rigstidende 1842

Laache, Rolv, Henrik Wergeland og hans strid med prokurator Praëm, Tredje bind 1837-1843, Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-akademi i Oslo, II Historisk-filosofisk klasse, I bind, 1929

Mendelsohn, Oskar, Jødene i Norge. Historien om en minoritet, Universitetsforlaget 1992

Morgenbladet 1829-1833

Norsk biografisk leksikon, første og andre utgave

Riksarkivet, Pa 1150, Wergeland, Henrik (dokumentsamling), 0002 Praëmsaken

Riksforsamlingens forhandlinger, Kristiania 1914-1918

Rønning, Bjørn R. og Tanja Wahl, Stortinget og unionen med Sverige, Stortinget 2005

Storsveen, Odd Arvid, En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet, Unipub 2004

Stortingsarkivet, nettpresentasjon om Jødeparagrafen, Stortinget 2001
http://www.stortinget.no/om_stortinget/Jodepara/Startside.html

Stortingsforhandlinger 1845

Wikipedia, den frie encyklopedi
http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland

 

 

 

SKRIV UT